راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مسئولین

وعده‌هایی که بیات شد

وعده دادن امری نیست که کسی از آن مالیاتی بگیرد. در نبود نهادهای نظارتی و خلا قانونی هم فقط وعده دهنده می‌ماند و وجدان‌اش. واقعیت این است که هر سال در ایران هزاران وعده مختلف داده می‌شود. اما بسیاری از این وعده‌ها هرگز رنگ عمل به خود…