راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مرتضی انواری

چرا چهره جلد شماره پایان سال ۱۳۹۷ عصر تراکنش را دکتر مرتضی انواری انتخاب کردیم؟ با طرح این چهره تاثیرگذار ولی نه‌چندان شناخته‌شده در بین نسل امروز به‌دنبال چه هستیم؟ دکتر انواری چه نقشی در وضعیت فناوری امروز ایران دارد؟

راز عبور از توفان چیست؟ چرا چهره جلد شماره پایان سال ۱۳۹۷ عصر تراکنش را دکتر مرتضی انواری انتخاب کردیم؟ با طرح این چهره تاثیرگذار ولی نه‌چندان شناخته‌شده در بین نسل امروز به‌دنبال چه هستیم؟ دکتر انواری چه نقشی در وضعیت فناوری امروز ایران…