راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

محمدرضا رسولی

نقش روابط‌عمومی در شناخت آسیب‌های ناشی از پس زدن مصرف کالای ایرانی

صنعت، در زمانی که متولد می‌شود (پیدایش)، زمانی که می‌خواهد وارد بازار جدید شود (بلوغ)، زمانی که می‌خواهد بماند (ثبات) و زمانی که با بحران مواجه می شود (بیماری) به روابط‌عمومی پناه می‌آورد. دکتر محمدرضا رسولی در کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت…