راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

لویالتی

باشگاه مشتریان، روشی جدید برای بازاریابی

راه پرداخت؛ در سالهای اخیر رقابت بر سر جذب مشتریان و در ادامه، حفظ آنها به توسعه استراتژی های بازاریابی رابطه ای منجر شده است. شرکت­ها و سازمان هایی که برای توسعه کسب و کار برنامه تدوین کرده اند، ابزارهای مختلف بازاریابی را جذب و در نهایت…

باشگاه مشتریان چیست؟

راه پرداخت؛ در سالهای اخیر رقابت بر سر جذب مشتریان و در ادامه، حفظ آن‌ها به توسعه استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌ای منجر شده است. شرکت‌هایی که برنامه‌ای برای توسعه کسب و کار خود دارند، ابزارهای مختلف بازاریابی را جذب و در ‌‌نهایت حفظ مشتریان…