راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

فین‌تک

فینتک یا فناوری‌های مالی معادل عبارت FinTech است؛ یعنی «کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی». فین‌تک به دنبال قدرت‌بخشی به مردم است. برای شروع مطلب  فین‌تک چیست؟ را ببینید.