راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

صندوق مکانیزه فروش

شفافیت مالی اصناف / پیشتازان نصب صندوق مکانیزه فروش معرفی شدند

آخرین آمارهای منتشر شده درخصوص تعداد واحدهای تجهیز شده با صندوق مکانیزه فروش نشان می‌دهد تا انتهای آذرماه از میان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۴۵ واحد صنفی فعال و دارای پروانه کسب در سراسر کشور، ۸۳۷ هزار و ۱۳۹ واحد توانسته‌اند این صندوق را نصب…