راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

سامانه تابا

سامانه تابا در بانک مرکزی رونمایی شد

همزمان با هفته دولت، سامانه تابا (تسویه اوراق بهادار الکترونیکی) به‌عنوان ابزاری برای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سامانه تابا برای ثبت مکانیزه مبادلات ذخایر