راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

دانشنامه ویکی مبنا

سِروِرهای پرسروصداترین «اولین دانشنامه بانکی ایران» خاموش شد!

دانشنامه ویکی مبنا دیگر در دسترس نیست. حتی دو سال از رونمایی پرسروصدای «اولین دانشنامه بانکی ایران» نگذشته است؛ انگار همین دیروز بود. پژوهشکده پولی و بانکی که آرام جایگاه مهمی در بین کسب‌وکارهای ایرانی پیدا کرده بود، رونمایی پرسروصدایی برای…