راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک

جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک در کنار همایش بانکداری الکترونیک

بهرام کلهرنیا با حکم علی دیواندری دبیر ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به‌عنوان دبیر جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با توجه به اهداف، ماموریت‌ها…