راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

تهران امروز

بهمنی کجاست؟ رسانه‌ها در جست و جوی بهمنی!

این هم از عجایب نظام بانکی ماست که شعار خدمت سرلوحه همه است اما همیشه این مدیران هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند نه خدمات. در خلا نبود ستاره‌های هنری و فرهنگی مدیران جای خالی ستاره‌ها را پر می‌کنند و خودشان می‌شوند سوپراستار مردم. این…

گزارش تهران امروز از سرانجام تحقیق و تفحص از بانک‌های کشور

يك سال ونيم گذشت و هنوز کسی نمی داند ثمره تحقیق و تفحص از بانکها چه بود ؟! ماجرا مربوط به هیاتی است که ازمیان اقتصادی های مجلس انتخاب شدند تا از پیچیدگی های کلاف سر در گم سیستم بانکی سر در بیاورند. هیاتی که به امر تحقیق و تفحص از سیستم…