راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بهزاد غیاثوند

بعد از کمره‌ای، بهزاد غیاثوند مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی شد

پس از رفتن عباس کمره‌ای به بانک ملی،  بهزاد غیاثوند که پیش از این مدیر اداره نشر اسکناس بود به عنوان مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی انتخاب شد. زمانی که عباس کمره‌ای از بانک مرکزی جدا شد با بیان اینکه قبل از پایان سال ۹۰ عضویت بنده در…