راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

بانک 2.0

بانک 2.0 چیست؟

تامین مالی جمعی یک روش ابتکاری است که در آن، مردم طی یک حرکت دسته جمعی به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای…