راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بال

بخش اول سند بال ۳ ترجمه و منتشر شد

بانک مرکزی با هدف پیاده‌سازی مفاهیم نوین نظارت بانکی، ترجمه بخش اول سند بال ۳ در نظام بانکی کشور را که عمدتاً دربردارنده چارچوب الزامات مربوط به سرمایه و اجزای مختلف سرمایه نظارتی است را ترجمه و منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی

بخش چهارم سند بال ۲ ترجمه و منتشر شد

بانک مرکزی با هدف تعمیق و پیاده‌سازی مفاهیم نوین نظارت بانکی در نظام بانکی کشور و تسهیل اجرای استانداردهای بین‌المللی، بخش چهارم سند بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد. به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی، در این بخش بر دو موضوع «محاسبه ریسک بازار…

ضرورت اجرای بال ۳ چیست؟

لایحه اصلاح نظام بانکی طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد. مساله‌ای که امروزه باید مورد توجه ویژه مقامات بانکی کشور قرار بگیرد، فراهم ساختن زمینه مناسب برای اجرای مقررات بانکی بین‌المللی در چارچوب بال ۳ است. در این راستا 3 تا 5 سال…