راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

اپلیکیشن

مدیرعامل و مدیر توسعه نرم‌افزار شرکت تجارت الکترونیک سرمایه از توسعه اپلیکیشن پرداختی بانک سرمایه می‌گویند / برایمان موفقیتی بزرگ است

تجارت الکترونیک سرمایه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه است که به‌زودی از اپلیکیشن پرداختی خود رونمایی خواهد