راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

استخدام

راه پرداخت به عنوان پرمخاطب‌ترین رسانه فناوری‌های مالی ایران زیرساخت خود را در اختیار برترین کسب‌وکارهای حوزه فناوری مالی ایران قرار داده که بتوانند برای جذب نیرو از این بستر استفاده کنند. کارجوها و افرادی که به دنبال موقعیت‌های شغلی مناسب در بهترین کسب‌وکارهای فناوری مالی ایران می‌گردند نیز می‌توانند از این طریق در جریان آخرین جذب نیروهای کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ قرار بگیرند.

راه پرداخت آماده انتشار آگهی‌های جذب کسب‌وکارهای بانکی، پرداخت، بورس، بیمه، استارتاپ‌های فعال و تمام کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه فناوری مالی ایران است.

راه پرداخت پیش از این به عنوان بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار» مشارکت فعالی در برگزاری اولین رویداد «برند کارفرمایی» داشته است.