راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

طبق آمار فروردین ماه شاپرک روند صدرنشینی به پرداخت ملت ادامه دارد

شرکت به پرداخت ملت با کسب سهم ۲۱/۷۹ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۶/۰۰ درصدی از مبلغ بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الکترونیک کارت، روندی افزایشی را پیش رو داشته است و علاوه بر حفظ جایگاه اول بازار، همچنان بیشترین سهم صنعت پرداخت الکترونیک کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی به پرداخت ملت، با تأکید و بررسی آمار منتشرشده شاپرک از عملکرد شرکت‌های صنعت پرداخت الکترونیک کشور در فروردین سال ۱۳۹۷ می‌توان اعلام کرد به پرداخت ملت با پوشش ۲۳/۹۸ درصد از بازار تراکنش‌های کارت‌خوان فروشگاهی، علاوه بر رشد سهم خود نسبت به اسفندماه سال ۹۶ بالاترین سهم صنعت را به خود اختصاص داده و همچنان با پوشش ۲۶/۰۱ درصدی از مبلغ تراکنش‌های کارت‌خوان فروشگاهی، بالاترین سهم بازار را در اختیار خود دارد.

این شرکت علاوه برافزایش سهم خود نسبت به ماه گذشته از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی، بیشترین سهم بازار را به معادل ۲۷/۷۳ درصد از مبلغ تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی را نیز به خود اختصاص داده است.

همچنین روند افزایشی شرکت به پرداخت ملت از سهم بازار را می‌توان در رشد ۲۴/۱۱ درصدی این شرکت از تعداد تراکنش‌های خرید و مبلغ تراکنش‌های خرید به میزان ۲۷/۰۵ درصد مشاهده کرد به‌طوری‌که در این بخش نیز به پرداخت ملت، توانست بیشترین سهم بازار را در اختیار خود قرار دهد.

تأکید می‌شود در فروردین سال جاری شرکت به پرداخت ملت در تمام ابزارهای پرداخت الکترونیک، روندی افزایشی و مطلوبی داشته و به صدرنشینی خود در صنعت پرداخت الکترونیک کشور استمراری چندساله بخشیده است.

نظرات بسته شده است.