راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گسترش شبکه نورا(سهام خاص)

مدیر عامل: بهداد خزائلی

نشانی: میدان شیخ بهایی،ابتدای سئول،پلاک۳۱

تلفن: ۸۸۰۶۰۸۳۰

دور نگار: ۸۸۰۶۰۸۳۲

پست الکترونیک: info@nuranetworks.com

سایت اینترنتی: www. nuranetworks.com

فعالیت: راه کارهای جامع بانکداری در زمینه سرویس هایIP Telephony

وشبکه هایDataو مراکزپیام ((Multi media ونرم افزارهای بانکی (CRM،ERP،BPM)