راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

مدیر عامل: مهندس جواد توسلی مهر

نشانی: خیابان دکتر بهشتی،بین سهروردی واندیشه،پلاک65،

کدپستی: 1559615713

تلفن: 14-88510910

دور نگار: 88763342

پست الکترونیک: crm@magfa.com

سایت اینترنتی: www.magfa.com

فعالیت: یاد گیری الکترونیکی،سیستم های ارتباط،خدمات مشاوره،

ویدئو کنفرانس،انبار داده و کسب و کارهوشمند،شناسایی

ازطریق امواج رادیویی