راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

زیرا

مدیر عامل: کامیار حاجی قاسمی

نشانی: ونک،خیابان سئول،پلاک31

تلفن: 88212150

دور نگار: 88212151

پست الکترونیک: info@xira.com

سایت اینترنتی: www.xira.com

فعالیت: راه کارهای جامع بانکی در زمینه سرویس هایIP Telephony

وشبکه هایDataو مراکز پیام ((Multi media ونرم افزارهای

بانکی (CRM،ERP،BPM)