راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

فهرست نشریات اینترنت و کامپیوتر

 

۱. ماهنامه اینترنت   فارسی-انگلیسی
ISSN 2754-1735
ماهنامه اینترنت
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: حسین سلطانی
سردبیر: محدثه اورند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۰ »
»» این مجله فعلا منتشر نخواهد شد.

 

۲. ماهنامه بزرگراه رایانه
ماهنامه علمی، فنی (تخصصی کامپیوتر)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مرتضی رضایی ناظمی
سردبیر: زیر نظر شورای نویسندگان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵۴ »     اشتراک»

 

۳. ماهنامه پردازشگر   فارسی، انگلیسی
ISSN 0182-1735
ماهنامه فنی، مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: محمد نصیر فرهمند
سردبیر: ساسان فرهمند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۹۵ »     اشتراک»

 

۴. ماهنامه تجارت الکترونیک و رایانه
ماهنامه تجارت الکترونیکی ، IT , اینترنت و کامپیوتر
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: سید علیرضا درخشان
سردبیر: شورای سردبیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۵ »     اشتراک»

 

۵. ماهنامه تراشه
ماهنامه علمی، آموزشی، فنی تخصصی کامپیوتر
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس عباس سبزعلی گل
سردبیر: حسن یزدی
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۷ »
»» توقف انتشار

 

۶. ماهنامه تکفا
ماهنامه 
صاحب امتیاز: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
مدیر مسئول: امیرحسین سعیدی نائینی
سردبیر: الهه عصاری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ + متن »

 

۷. ماهنامه دانش و کامپیوتر
ISSN 1735-3475
ماهنامه علوم پایه
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: فاطمه حافظیان
سردبیر: امیرعباس فلاح
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۹۶ »

 

۸. فصلنامه دنیای انفورماتیک 
ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس محمد مسعودی
سردبیر: بخش علمی: مهندس سید امیر حسین روحانی سراجی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»

 

۹. ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات
ISSN 1608-6457
ماهنامه خبری، تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: محمود اروج زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۱۴ »     اشتراک»

 

۱۰. ماهنامه رایانه   فارسی،‌انگلیسی
ISSN 4092-1022
ماهنامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ذوالفقاری
سردبیر: پویا عبادالهی واحد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۲۴ »     اشتراک»

 

۱۱. ماهنامه رایانه خبر
ماهنامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس حمیدرضا حق پرست
سردبیر: حمید اسدی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۱ »     اشتراک»

 

۱۲. فصلنامه ره آورد نور
فصلنامه اطلاع رسانی، آموزشی و مطالعات رایانه ای علوم اسلامی
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
مدیر مسئول: حمید شهریاری
سردبیر: محمدمهدی نمازی
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۵ + متن »     اشتراک»

 

۱۳. ماهنامه ریزپردازنده
ISSN 2008-2088
ماهنامه دانش و مهندسی کامپیوتر (درباره کامپیوتر)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: علیرضا محمدی فر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۱۵ »     اشتراک»

 

۱۴. ماهنامه سخت افزار   فارسی – انگلیسی
ISSN 2252-0945
ماهنامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: علی رجب زاده
سردبیر: محمدرضا پناهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۳ + متن »     اشتراک»

 

۱۵. ماهنامه شبکه
ماهنامه اجتماعی، فرهنگی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: هرمز پوررستمی
سردبیر: پرهام ایزدپناه
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۳۶ + متن »     اشتراک»

 

۱۶. هفته نامه عصر ارتباط
هفته نامه فنی ، مهندسی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی عصر ارتباط کوشا
مدیر مسئول: مهدی بگلری
سردبیر: مجتبی محمودی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»

 

۱۷. دوهفته نامه عصر شبکه
دوهفته نامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: نیره باقرامیری
سردبیر: شورای سردبیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۴۵ + متن »     اشتراک»

 

۱۸. ماهنامه عصر فناوری اطلاعات
ماهنامه فنی و مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس احمد عدالت
سردبیر: مهندس فرنود حسنی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۸ »     اشتراک»

 

۱۹. علم الکترونیک و کامپیوتر
ISSN 1015-5651
ماهنامه معلومات عمومی
صاحب امتیاز: شرکت تولیدی فار
مدیر مسئول: فرامرز علیزاده مقدم
سردبیر: شورای سردبیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۰۵ »     اشتراک»

 

۲۰. ماهنامه فا 
ماهنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
صاحب امتیاز: محمدعلی جلالی
مدیر مسئول: محمد علی جلالی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳ + متن »
»» توقف انتشار

 

۲۱. ماهنامه فناوری نوین
ماهنامه 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: اصغر مصاحب نیا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ »
»» توقف انتشار
۲۲. ماهنامه فناوری دانش
ماهنامه 
صاحب امتیاز: توسعه نرم افزاری ققنوس
مدیر مسئول، سردبیر: امیر سپهرام
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۸ + متن »
»» توقف انتشار
۲۳. ماهنامه کاربران
ماهنامه اطلاع رسانی ،علمی و اجتماعی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
سردبیر: شورای سردبیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۱۲ + متن »     اشتراک»
۲۴. ماهنامه کامپیوتر جوان
ماهنامه فنی، مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس عباس ذوقی پور
سردبیر: مهندس معصومه ذوقی پور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۲۲ »     اشتراک»
۲۵. ماهنامه نرم افزار   فارسی، انگلیسی
ماهنامه کلیات علوم
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: مسعود سروری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۶ »
۲۶. ماهنامه وب
ISSN 1735-1820
ماهنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی
صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
مدیر مسئول: دکتر سعید سعادت
سردبیر: مهندس مرتضی متواضع
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۴۵ »     اشتراک»
۲۷. ماهنامه هنر و رایانه
ISSN 2088-1735
ماهنامه تخصصی کامپیوتر و هنر
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: محمد رضا بامدادیان (بامداد جویباری)
سردبیر: مهندس آرمین بامدادیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۹ »     اشتراک»