بهانه پشت بهانه / مقصر این روزهای قرمز بورس کیست؟

خبری که حدود سه هفته پیش درباره ورود بانک‌ها به بورس برای سرمایه‌گذاری مطرح شده بود و واکنش‌های زیادی را برانگیخت، بار دیگر مطرح شده و با اظهارات مدیرعامل بورس بیش از پیش چالش‌برانگیز شده است.