احراز و تایید هویت دیجیتال (Digital Identification & Authentication)

احراز و تایید هویت دیجیتال (Digital Identification & Authentication) امنیت (Security) تکنولوژی‌ها و روندها

بانک‌ها در حال پیاده‌سازی فناوری دفتر کل توزیع‌شده در فرآیندهای مرتبط با کسب‌وکار خود هستند / روشی جهت شناسایی و ثبت ویژگی‌های مشتری بر بستر دفتر کل توزیع‌شده

/* ]]> */