راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

گفت‌وگوهای ویدئویی راه پرداخت در همایش پنجم

منصوری در حاشیه همایش پنجم: مجبوریم با استانداردهای بین‌المللی همراه شویم

در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تیم راه پرداخت با حمایت دبیرخانه همایش فضایی برای انجام گفت‌وگوهای ویدئویی در اختیار داشت که تلاش شد در این دو روز از شرکت‌های مختلف و سازمان‌های مختلف با فعالان و صاحب‌نظران…

مرآت‌نیا در حاشیه همایش پنجم: پسا تحریم فرصتی چالش‌برانگیز است

در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تیم راه پرداخت با حمایت دبیرخانه همایش فضایی برای انجام گفت‌وگوهای ویدئویی در اختیار داشت که تلاش شد در این دو روز از شرکت‌های مختلف و سازمان‌های مختلف با فعالان و صاحب‌نظران…

فاطمی در حاشیه همایش پنجم: مدل‌های کسب‌وکاریمان در بانکداری الکترونیک را باید بهبود دهیم

در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تیم راه پرداخت با حمایت دبیرخانه همایش فضایی برای انجام گفت‌وگوهای ویدئویی در اختیار داشت که تلاش شد در این دو روز از شرکت‌های مختلف و سازمان‌های مختلف با فعالان و صاحب‌نظران…

نجفی در حاشیه همایش پنجم: نگاه مدیران بانکی باید تغییر کند

در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تیم راه پرداخت با حمایت دبیرخانه همایش فضایی برای انجام گفت‌وگوهای ویدئویی در اختیار داشت که تلاش شد در این دو روز از شرکت‌های مختلف و سازمان‌های مختلف با فعالان و صاحب‌نظران…

قادری در حاشیه همایش پنجم: بانک‌ها از تصمیم قبلی برای دریافت کارمزد حمایت نکردند

در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تیم راه پرداخت با حمایت دبیرخانه همایش فضایی برای انجام گفت‌وگوهای ویدئویی در اختیار داشت که تلاش شد در این دو روز از شرکت‌های مختلف و سازمان‌های مختلف با فعالان و صاحب‌نظران…