راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کسب‌و‌کار الکترونیکی

۱۰ اولویت پیش ‌روی حوزه تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۳۹۳

اقتصاد مبتنی بر كارایی كه بر منابع مادی تولید متكی بود،‌ با ظهور فناوری اطلاعات به اقتصادی مبتنی بر اطلاعات مبدل شد. در بدو امر اطلاعات به كمك كارایی شتافت،‌ سپس به رقابت‌پذیری كمك كرد،‌ اما در حال حاضر اقتصاد دیجیتالی ظهور كرده است كه در…

الکترونیک یا الکترونیکی؟

کافی است توسط یکی از موتورهای جستجو مثلاً گوگل؛ کلمه فارسی «الکترونیکی» را به‌طور ساده جستجو کنید، نتیجه دور از انتظار است، بیش از شش میلیارد و سیصد میلیون سرفصل حاصل خواهد شد، از خدمات الکترونیکی گرفته تا کتاب الکترونیکی، آموزش‌الکترونیکی،…