راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

کاظم نراقیان

7 راهبرد برای سال 94

خواسته شد تا با توجه به تجربیاتی که به‌عنوان یکی از اعضاى شبکه بانکی دارند پیش‌بینی‌های خود را در خصوص سال 94 از…