راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کارافرینی

رانندگان مبتلا به هموفیلی از پرداخت کمیسیون به اسنپ معاف هستند

اسنپ، رانندگان ناوگان خود را که دارای بیماری هموفیلی هستند از پرداخت کمیسیون معاف می‌کند. این معافیت از ابتدای آذر ۱۳۹۹ شروع می‌شود و تا ابتدای آذر ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی اسنپ، اسنپ همواره در راستای