راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

چک پول

انتشار ویژه‌نامه دستاوردهای چهل‌ساله بانک مرکزی / از خودکفایی در تولید کاغذ اسناد بهادار تا تدوین الزامات فعالیت فین‌تک‌ها

ویژه‌نامه دستاوردهای چهل‌ساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در این ویژه‌نامه چشم‌اندازهای بانک مرکزی در…