راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

موسسه مالی

پایان غیرمجازها

ولی الله سیف؛ رئیس‌کل بانک مرکزی ایران / همان‌گونه که قبلاً نیز عنوان‌شده، مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز به دهه‌های…