راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

مردم

ما چگونه ما نشدیم؟ ما ما…

عده‌ای از ما بدبختی‌هایی مانند گرانی و افزایش تورم را به سخره می‌گیریم، با تک‌تک این اتفاقات جوک می‌سازیم و دور هم…