راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

محدود‌سازی‌ دسترسی کاربران اینترنت

لاک‌پشت اینترنت وطنی کی به مقصد می‌رسد؟

نمی‌توان به توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در سال1390 نمره قابل‌قبول داد زیرا تقریبا هیچ اقدام مؤثر یا پروژه شاخص ملی‌ای دیده نمی شود که بشود نام برد. طرح شعار غیرشفاف اینترنت پاک و شدت عمل در محدود‌سازی‌ دسترسی کاربران اینترنت،…