راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مجمع‌عمومی فوق‌العاده

مجمع‌عمومی به طور فوق‌العاده سازمان نصر تهران،‌ سیزدهم دی‌ماه برگزار خواهد شد

مجمع‌عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، از ساعت 9 صبح روز شنبه سیزدهم دی‌ماه برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه­‌ای استان تهران، مجمع‌عمومی عادی به طور فوق­‌العاده

تصویب افزایش سرمایه ۱۵۵۰ میلیارد ریالی در مجمع‌عمومی فوق‌العاده شرکت به‌پرداخت ملت

مجمع‌عمومی فوق‌العاده شرکت به‌پرداخت ملت با حضور 86 درصد سهامداران این شرکت تشکیل شد.در این مجمع افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، داریوش روحی، معاون مالی و پشتیبانی هلدینگ