راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مجتبی نصیری

پایان دستگاه‌های خودپرداز پستی به دلیل قیمت بالا و کارایی پایین

معاون فنی شرکت پست از کاربردی نبودن ATMهای پستی خبر داد و گفت: این شرکت به دلیل کاربردی نبودن خودپرداز پستی برنامه‌اي برای ارتقای تعداد آنها در کشور ندارد. مجتبی نصیری با اشاره به وضعیت کاربرد دو مورد از ATM‌هاي پستی نصب شده به صورت…