راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مبلغ یارانه

اقدام عجیب سازمان هدفنمدی یارانه‌ها؛ یادآور دادگاه سقراط

شهروندان بسیاری تماس گرفتند و اعلام می‌کردند تنها می‌توانند گزینه انصراف از دریافت یارانه را در سامانه انتخاب کنند زیرا گویا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سامانه اینترنتی خود را به گونه‌ای طراحی کرده است که نتوانید خواهان دریافت یارانه باشید!…