راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

فین‌تک

استفاده از API چه مزایایی برای شرکت‌های فین‌تک دارد؟

استفاده از APIها یک سناریوی برد-برد برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های فین‌تکی و کاربران به‌طور یکسان است. در ادامه برخی از مزایای آنها آورده شده است: کاهش هزینه‌های توسعه APIها نیاز توسعه‌دهندگان به ایجاد ویژگی‌های مختلف یک

ادامه مسیر کسب‌وکارها در شرایط بحرانی چگونه امکان‌پذیر است؟

در فرهنگ فارسی معین، واژه بحران به آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی از شرایط ایده‌آل به شرایط خطر تعریف شده که به نظر تعریف مناسبی است و کلیات این مفهوم را به خوبی مشخص می‌کند. اگر بخواهیم مفهوم بحران در یک کسب‌وکار را تعریف کنیم، می‌توان گفت