راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

علي ديواندری

یادداشت علی دیواندری / بانکداری اجتماعی، زمانی برای خدمت بیشتر به جامعه

بانکداری به‌عنوان یک کسب‌و‌کار کلیدی در زندگی امروز ما جایگاه حساسی یافته است؛ ... از مبادلات روزمره که بیشتر شهروندان محتاج آنند گرفته تا تامین سرمایه به شیوه‌های پیچیده که کارآفرینان به آن اتکا می‌کنند و از گردش مالی در بازارها گرفته تا…