راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

شرکت خـدمات رايـان اقتصاد نوین

بیان اهداف کلان شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین در حاشیه برگزاری مجمع این شرکت

مجمع شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین با حضور سهامداران اين شرکت برگزار و صورت‌هاي مالي اين شرکت به تصويب رسيد. در اين مجمع که به رياست بهرام فتحعلي رئيس هیئت‌مدیره بانک اقتصاد نوین برگزار شد، پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني…