راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

سندیکای بیمه‌گران ایران

حمیدرضا پروازی، رئیس کمیته توسعه کسب‌وکار دیجیتال سندیکای بیمه‌گران ایران شد

حمیدرضا پروازی، مدیر کسب‌وکارهای نوین بیمه تجارت نو، رئیس کمیته توسعه کسب‌وکار دیجیتال سندیکای بیمه‌گران ایران شد. کمیته توسعه کسب‌وکار دیجیتال سندیکای بیمه گران ایران، جهت برگزاری انتخابات رئیس کمیته، در روز سه‌شنبه سوم خردادماه ۱۴۰۱

اعضای کمیسیون‌های تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران انتخاب شدند

جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران در روز دوشنبه مورخ 16 اسفندماه در سالن مجتمع فرهنگی بیمه ایران با حضور مدیران محترم عامل مؤسسات بیمه عضو سندیکا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران،در این جلسه اعضای سندیکا