راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

تازه‌های اقتصاد

ویژه‌نامه بانکداری الکترونیک فصلنامه تازه‌های اقتصاد در اینترنت منتشر شد

متن کامل شماره ۱۳۴ فصلنامه تازه‌های اقتصاد منتشر شد. این شماره از این فصلنامه به موضوع بانکداری الکترونیک اختصاص داشت و در آن ابعاد مختلف این مفهوم بررسی شده بود. پیش از این صفحه اول مقاله‌های این نشریه بر روی راه پرداخت قرار گرفته بود.…