راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بیمه تضیمین کیفیت ساختمان

چرا متروپل بیمه ندارد؟ / بیمه تضمین کیفیت؛ وامانده برنامه ششم توسعه

فاجعه متروپل آبادان بار دیگر نام پلاسکوی تهران را بر سر زبان‌ها انداخت. دو حادثه دردناک که شاید در ظاهر شباهت‌هایی با هم داشته باشند، ولی در باطن باید اذعان داشت که حادثه متروپل آبادان به‌مراتب هراس‌انگیزتر و قابل‌تأمل‌تر است. شاید بتوان