راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

به‌روزرسانی قوانین

بانک‌ها از حمله باج افزار WannaCry چه درسی باید بگیرند؟

حمله باج افزار WannaCry که روز جمعه همه دنیا را فراگرفت و چندین بیمارستان در بریتانیا و ده‌ها هزار کامپیوتر را ویران کرد هنوز هم فعال است و رایانه‌های شخصی و سرورها درخطر هستند. اثرات این باج افزار بسیار ویرانگر هستند. فایل‌ها قفل می‌شوند و…

قوانین و مقررات نظارتی کارآمد

قطار صنعت پرداخت الکترونیک در انتظار ریل‌های جدید این روز‌ها همه ازخود می‌پرسند راه حل مشکلات صنعت پرداخت الکترونیکی کشور و بانکداری الکترونیکی چیست؟ چگونه می‌توان بر این مشکلات فائق آمد و چگونه می‌توان فاصلة کشور را در این زمینه…