راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بسته‌ پولی و بانکی

فلسفه سیاسی پول در ایران، عامل اصلی تضعیف روزافزون ریال است

روح‌الله اسلامی، دنیای اقتصاد / واقعیت آن است که ریال هر روز ارزش خود را بیشتر از دست می‌دهد. آنچه مشاهده می‌کنیم، خطری است برای زیست جمعی شهروندان که به چاپ پول، افزایش پایه نقدینگی، گرانی کالاها و تورم ارتباط پیدا می‌کند. در مورد توقف…

بانکداری الکترونیک از نقاط مثبت عملکرد بسته‌های نظارتی

در ارزیابی منتشر شده از دستاوردهای حوزه بانکداری مرکزی که ماحصل همایش سیاست‌های پولی و ارزی است، به نقاط قوت و ضعف بانک مرکزی از منظر سیاست‌گذاری در فاصله سال‌های 87 تا 90 پرداخته شده است. این ارزیابی از سیاست‌گذاری پولی که عمدتا در…

مهم‌ترین خبرهای بانکداری و پرداخت الکترونیک در ۲۴ ساعت گذشته (چهارشنبه)

رسانه‌ها دنیای اقتصاد بسته‌های پولی به اهداف خود رسید؟ گریز از نرخ سود دستوری امروز روزنامه دنیای اقتصاد  در گزارشی نوشت: به نظر می‌رسد بسته‌های پولی سال‌های گذشته نه تنها در کاهش هزینه تجهیز منابع موفق نبوده، بلکه پیامدهای منفی…