راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

این بانک ۲

در همایش ایده‌پردازی شرکت خدمات مطرح شد: ۵ طرح از ۱۱ طرح این بانک ۲ اجرایی می‌شوند

شرکت خدمات انفورماتیک بزرگ‌ترین شرکت دولتی و حاکمیتی در زمینه تامین زیرساخت‌ها و ابزارهای فناوری اطلاعات بانکی در کشور است. این شرکت در سال‌های گذشته سعی کرده است از تغییر استقبال کند. در سال گذشته خدمات انفورماتیک با برگزاری این…