راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

اقساط تسهیلات

راه پرداخت در گفت‌وگو با هم‌بنیان‌گذار ازکی‌وام تسهیلات اعتباری جدید را بررسی می‌کند / احیای سنت خرید اقساطی با الگوهای مدرن پرداخت

مرضیه نوری / «هفت‌خوان رستم»؛ این تعبیر شاید دقیق‌ترین توصیف از طی‌کردن یک مسیر برای دریافت وام باشد. در سیستم