دسته بندی - دو کلمه حرف حساب

از هر طرف که رفتم

در یکی از پیچ‌های اقتصادی به سر می‌بریم و خیلی‌ها سردرگم و بسیاری در گیرودار دادگاه هستند. در...

غر می‌زنم پس هستم

به گفته یکی از اقتصاددانان، پنجاه سالی می‌شود که در «برهه حساس کنونی» به سر می‌بریم. در برهه‌های...

/* ]]> */