راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

طرح هفته

در حالی که در مجلس طرح بیمه بیکاری در دست بررسی است از گوشه و کنار برخی از مسئولین بیان می‌کنند که بیکاری جوانان از عدم وجود کار نیست، بلکه از نداشتن مهارت کافی جوانان فارغ‌التحصیل از دانشگاه حاکی است.گاها این مساله و مشکلات برای سازمان‌هایی که با روابط فرد یا افرادی را جذب می کنند نیز دیده می‌شود ولی گویا آنقدر وجود روابط بر ضوابط ارجعیت داده شده که عدم مهارت کافی این افراد وحتی گاها نداشتن تحصیلات آکادمیک نیز دلیلی برای هدر رفتن سرمایه سازمان یا موسسه محسوب نمی‌شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.