راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ﺳﺎﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرت آرﯾﺎ

ﺳﺎﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرت آرﯾﺎ (سهامی ﺧﺎص) ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ است. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ هدف ارائه راهکارهای ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮوﯾﺲ‌های ﺑﻪ روز ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش، ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﮐﺎرﺗﺨﻮان و ارائه درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز کرده، در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارائه تمامی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد شد و همچنین در حوزه صادرکنندگی نیز شروع به فعالیت کرده است.

 این شرکت ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوهای ﻣﺘﺨﺼﺺ و بهره‌ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ روز دﻧﯿﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارهای ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و همکاری ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﻧﮏ‌ها، شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات پرداخت و ﺷﺮﮐﺖ‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سال تأسیس: ۱۳۹۵

مدیرعامل:

متولد: ۱۳۵۵

تحصیلات:
مدیریت
مدیریت IT

سمت‌های فعلی:

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سمت پیشین:

معاون کسب‌وکار

اعضای هیئت مدیره:

 • فرهاد اینالوئی
 • عباس فارسی
 • اصغر باباپور
 • علی نوری

تعداد کارکنان: ۸۵

حوزه فعالیت: پرداخت

مدیرعامل‌ها از ابتدا تاکنون:

 • علیرضا بزرگمهری ۹۵-۹۷
 • فرهاد وکیلیان ۹۷- تاکنون

محصولات کلیدی

دستگاه پوز، صندوق فروشگاهی، درگاه های پرداخت اینترنتی و موبایلی، کارت های هدیه و بن کارت، کیف پول

محصولات و راهکارها:

کارت هدیه بدون شارژ، کارت هدیه مجازی، بن کارت، کارت کلوز لوپ، محصول پرداخت یاری با نام تجاری جامپر، پلتفرم شهر دیجیتالی دیما، ایجاد هسته مرکزی اپلیکیشن اختصاصی صنوف

مشتریان کلان: بانک‌ها، موسسات مالی و تجاری، سازمان ها و ارگان‌ها

مشتریان خرد: شرکت‌های برند، استارتاپ ها، اصناف پرتراکنش، کاربران اپلیکیشن های موبایلی

شرکای تجاری:

 • بانک ایران زمین
 • شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
 • شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)
 • شرکت پرداخت نوین آرین

افتخارات:

جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی، بنیان‌گذار فقید گروه صنعتی گلرنگ را در اردیبهشت سال ۱۴۰۰

راه‌های ارتباطی: 

شماره مرکز تماس: ۴۵۲۹۶۶۶۶-۰۲۱

وب‌سایت: www.SabinArya.com

تلفن: ۷۹۲۶۵۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: info@sabinarya.com

نشانی: سعادت آباد میدان فرهنگ – خیابان پیوند یکم – خیابان اناهیتا – خیابان کوهسار غربی پلاک ١/١

سابین تجارت در شبکه‌های اجتماعی:


آخرین نوشته‌ها و اخبار درباره شرکت سابین تجارت آریا