راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

ﺳﺎﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرت آرﯾﺎ

ﺳﺎﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرت آرﯾﺎ (سهامي ﺧﺎص) ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ است. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ هدف ارائه راهکارهاي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮوﯾﺲ‌های ﺑﻪ روز ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش، ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﮐﺎرﺗﺨﻮان و ارائه درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز کرده، در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارائه تمامی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد شد و همچنين در حوزه صادرکنندگی نيز شروع به فعاليت کرده است.

 این شرکت ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوهای ﻣﺘﺨﺼﺺ و بهره‌ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ روز دﻧﯿﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارهای ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و همکاری ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﻧﮏ‌ها، شرکت‌های ارايه‌کننده خدمات پرداخت و ﺷﺮﮐﺖ‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سال تأسیس: 1395

مدیرعامل:

متولد: 1355

تحصیلات:
مدیریت
مدیریت IT

سمت‌های فعلی:

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سمت پیشین:

معاون کسب‌وکار

اعضای هیئت مدیره:

 • فرهاد اینالوئی
 • عباس فارسی
 • اصغر باباپور
 • علی نوری

تعداد کارکنان: 85

حوزه فعالیت: پرداخت

مدیرعامل‌ها از ابتدا تاکنون:

 • علیرضا بزرگمهری 95-97
 • فرهاد وکیلیان 97- تاکنون

محصولات کلیدی

دستگاه پوز، صندوق فروشگاهی، درگاه های پرداخت اینترنتی و موبایلی، کارت های هدیه و بن کارت، کیف پول

محصولات و راهکارها:

کارت هدیه بدون شارژ، کارت هدیه مجازی، بن کارت، کارت کلوز لوپ، محصول پرداخت یاری با نام تجاری جامپر، پلتفرم شهر دیجیتالی دیما، ايجاد هسته مرکزی اپليکيشن اختصاصي صنوف

مشتریان کلان: بانک‌ها، موسسات مالی و تجاری، سازمان ها و ارگان‌ها

مشتریان خرد: شرکت‌های برند، استارتاپ ها، اصناف پرتراکنش، کاربران اپلیکیشن های موبایلی

شرکای تجاری:

 • بانک ایران زمین
 • شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
 • شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)
 • شرکت پرداخت نوین آرین

افتخارات:

جایزه استارت آپي استاد محمد کريم فضلي، بنيان‌گذار فقيد گروه صنعتي گلرنگ را در ارديبهشت سال 1400

راه‌های ارتباطی: 

شماره مرکز تماس: 45296666-021

وب‌سایت: www.SabinArya.com

تلفن: 79265000-021

پست الکترونیک: info@sabinarya.com

نشانی: سعادت آباد ميدان فرهنگ – خيابان پيوند يكم – خيابان اناهيتا – خيابان كوهسار غربي پلاك ١/١

سابین تجارت در شبکه‌های اجتماعی:


آخرین نوشته‌ها و اخبار درباره شرکت سابین تجارت آریا