راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بامداد نگر کیا یار (بانکیار)

مدیر عامل: علی فرخی

نشانی: تهرانپارس،خیابان فرجام شرقی،بین خیابان رشید وخیابان

زرین،جنب سازمان آب،پلاک ۱۰۷، طبقه سوم ،واحد ۱۰

تلفن: ۷۷۷۴۴۱۳۹،۷۷۷۴۴۶۳۱

دور نگار: ۷۷۷۴۴۶۵۱

پست الکترونیک: info@bankyar.com

سایت اینترنتی: www. bankyar.com

فعالیت: محافظ دستگاه خود پرداز،آنتی اسکیمینگ،دستگاه باندرول

اسکناس،دستگاه صحافی،POS، کاغذ رول ساده وحرارتی