راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اطلاع رسانی اعتبار و اعتبار سنجی ایرانیان

مدیر عامل: مجید شکوهی

نشانی: ونک،انتهای خیابان خدامی،پلاک 104،طبقه5

تلفن: 88055800

دور نگار: 88055799

پست الکترونیک: info@irancreditbureau.com

سایت اینترنتی: www.irancreditbureau.com

فعالیت: راه حل های اعتبار سنجی،مرکز سنجش اعتبار