شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین

شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۲ به شماره ۲۱۴۹۹۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در حال حاضر یکی از شرکت‌های عضو گروه هلدینگ (داده‌پردازی بانک پارسیان) است.

+ از اینجا درباره شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین بیشتر بدانید.

آخرین خبرهای شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین را هم در ادامه ببینید.