انتخاب سردبیر عصر تراکنش فین‌تک فین‌تک دنیا

موفقیت‌ها و شکست‌های فین‌تک / گزارش فین‌تک مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸

ماهنامه عصر تراکنش / بعد از چهار سال، مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ گزارش جدیدی درباره فین‌تک منتشر کرده که در آن ارزیابی عملی از پتانسیل...

/* ]]> */